Crisis, wat nu?

Depressieve-man-blauwDe geestvermogens van mensen kunnen verstoord raken. Soms ontstaat er gevaar door de stoornis. Onder gevaar wordt verstaan:

Gevaar voor degene, die het veroorzaakt, hetgeen onder meer bestaat uit:

  • het gevaar dat betrokkene zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen;
  • het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde gaat;
  • het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen;
  • het gevaar dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen zal oproepen

Gevaar voor een of meer anderen, hetgeen onder meer bestaat uit:

  • het gevaar dat betrokkene een ander van het leven zal beroven of hem ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen;
  • het gevaar voor de psychische gezondheid van een ander;
  • het gevaar dat betrokkene een ander, die aan zijn zorg is toevertrouwd, zal verwaarlozen

Gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen;

  • hierbij kunt u zich allerlei situaties voorstellen, waarbij de algemene veiligheid voor mensen of goederen in het geding is.

Ambulante behandeling

Vaak wordt vanuit een GGZ instelling eerst geprobeerd om de patiënt ambulant (in de thuissituatie) te begeleiden (behandelen). Er wordt dan ambulante hulp ingeschakeld: de patiënt krijgt hulp aangeboden van een psychiatrisch verpleegkundige, een psychiater kan medicatie aanbieden.

Soms kan het gevaar niet zonder opname worden weggenomen

Er zijn ook situaties waarin het niet meer mogelijk lijkt te zijn om iemand ambulant te behandelen en het gevaar weg te nemen.

Top