De gedwongen opname

handen-in-haarEen onafhankelijk psychiater kan van oordeel zijn dat een opname in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk is, ook als u dat niet wil.

Zo’n opname kan op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen Pcyhiatrische Ziekenhuizen worden afgedwongen:

Spoed? Inbewaringstelling (IBS)

Als er spoed is, kan een inbewaringstelling (IBS) worden afgegeven door de burgemeester.  Hiermee kan iemand worden opgenomen in een BOPZ-afdeling van een ziekenhuis, als:

 • de betrokkene gevaar veroorzaakt,
 • het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken,
 • het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht, en
 • het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.

Voorlopige Machtiging (vRM of VM)

Als er niet direct spoed is, kan een Rechterlijke Machtiging worden aangevraagd. Een rechterlijke machtiging kan alleen door een rechter worden uitgesproken en duurt in eerste instantie maximaal 6 maanden.

Een voorlopige machtiging wordt gevraagd in de volgende drie situaties:

 • het gedwongen kunnen opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis van iemand die ergens anders verblijft;
 • het laten voortduren van een vrijwillig begonnen verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis voor een patiënt die aangeeft dit vrijwillig verblijf te willen beëindigen;
 • het laten voortduren/verlengen van een gedwongen verblijf op grond van een andere maatregel uit de Wet Bopz.

Als aan het eind van de looptijd van de machtiging de behandelaar vindt, dat een langere opname noodzakelijk is, wordt d

Machtiging Voortgezet Verblijf (MVV)

Een machtiging tot voortgezet verblijf wordt aangevraagd wanneer iemand met een voorlopige machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft
en men het wenselijk acht om dit gedwongen verblijf voort te zetten. De patiënt wordt dan opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke psychiater en de rechter zal opnieuw beoordelen, of een verlenging van de rechterlijke machtiging nodig is.

De criteria voor het kunnen toekennen van de machtiging tot voortgezet verblijf (MVV) zijn de basiscriteria uit de Wet Bopz:

 • betrokkene veroorzaakt gevaar;
 • er is ook na het verloop van de geldigheidsduur van de voorlopige machtiging nog sprake van een stoornis van de geestesvermogens;
 • er is een causaal verband tussen de stoornis en het gevaar (de stoornis veroorzaakt gevaar);
 • voor opneming in een psychiatrisch ziekenhuis is geen alternatief (denk bijvoorbeeld aan ambulante hulp thuis);
 • betrokkene is niet bereid zich vrijwillig te laten opnemen.

 

Top