Nieuws vPan

Br aan H. van der Meer 2017.1.31

Naar aanleiding van de bespreking die Leo Baars en ondergetekende met de Commissie Puntentoekenning Gefinancierde Rechtsbijstand voerden op 25 januari jl. heb ik bijgaande berichten naar de Commissie gestuurd.

Ik roep de leden van de vPAN bij deze op ook persoonlijk commentaar te geven op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en het puntensysteem dat, zoals bij u bekend zal zijn, wordt geëvalueerd, waarbij de punten mogelijk herverdeeld zullen worden. Graag verwijs ik naar de Nieuwsbrief van de Raad voor Rechtsbijstand van eind december 2016 waarin een en ander wordt toegelicht.

Een verslag van de hoorzitting zal worden toegezonden, ik houd de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.

De bespreking die op de agenda stond met de directie van de Raad voor Rechtsbijstand is door de Raad afgezegd, deze bespreking zal nu plaatsvinden op 20 maart 2017.
Ook van deze bespreking zal verslag worden gedaan in de volgende Nieuwsbrief, welke zal uitgaan rond 28 maart.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Verkijk

Reactie Bestuur vPAN op notitie (klik voor weergave in PDF)

Notitie Aspecten Kwaliteitsborging (klik voor weergave in PDF)

Andere recente artikelen

Top